Oudercommissie

De oudercommissie:

  • vertegenwoordigt de ouders van de kinderen op de Hunzeborgh en behartigt de  belangen van de kinderen
  • is aanspreekpunt voor de ouders als het gaat om hun belangen
  • denkt mee, volgt het beleid en signaleert eventuele knelpunten
  • adviseert de ‘eigenaar’ van de kinderopvang op onderwerpen als de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang
  • organiseert 2 (thema)bijeenkomsten per jaar en de jaarvergadering voor ouders
  • komt 4 keer per jaar bij elkaar met de directie van de Hunzeborgh

 

Wie de oudercommissie vertegenwoordigen kunt u zien op het bord in de hal.

Zij zijn bereikbaar:

  • bij het halen en brengen van de kinderen
  • via de ‘contact’bus in de hal van het kinderdagverblijf
  • via het emailadres oudercommissiehunzeborgh@gmail.com.