Dagverblijf

Vanaf de start van de Hunzeborgh is kwaliteit een dagelijks terugkomend begrip om daarmee het welbevinden van ‘onze’ kinderen te kunnen garanderen.    Punten als ouderparticipatie; medezeggenschap; risico-inventarisatie; kind-leidsterratio én een goede huisvesting waren bij de opening  van het kinderdagverblijf – januari 2003 – al een standaard.
De accommodatie voldoet in ruime mate aan de eisen van veiligheid en kwaliteit, zoals die onder andere zijn vastgelegd in het convenant tussen de Belangenvereniging ouders in de Kinderopvang (Boink) en de bij de branchevereniging aangesloten kinderdagverblijven.
Daarnaast heeft architectenbureau Otonomo in het ontwerp van het gebouw de pedagogische visie van het kinderdagverblijf geïntegreerd.

Aan beide uiteinden van het kinderdagverblijf is een groepsruimte gesitueerd, met daartussen de centrale speelruimte. Elke groepsruimte heeft een baby- en een peuterslaapkamer en een eigen sanitaire ruimte. De ingang/garderobe, het kantoor, keuken, volwassenentoilet, berging en wasruimte grenzen aan de centrale speelruimte. Aan de zuidkant van het gebouw bevindt zich een goed omheinde en afsluitbare buitenspeelplaats met zandbak en speeltoestellen.

Door de indeling en inrichting van het kinderdagverblijf, de inzet van het enthousiaste team, het gevarieerde aanbod van speelmaterialen, willen wij een goed pedagogisch klimaat creëren onder de noemer: open deuren.