Deskundigheid

De kinderen worden opgevangen door deskundige beroepskrachten.                        Zij onderschrijven het beleid van het kinderdagverblijf en werken aan de hand van het pedagogisch werkplan. Hierin worden de ontwikkelingsfasen van de baby en de peuter beschreven en hoe te handelen om deze ontwikkeling te stimuleren. Het pedagogisch werkplan wordt verstrekt bij het kennismakingsgesprek.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het van belang dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daarom is er vaste, voor het kind bekende, leiding aanwezig.  De groepsleiding draagt er zorg voor dat ieder kind een eigen plekje binnen de groep heeft.

Om de kwaliteit van de opvang te garanderen zal het team zonodig kunnen terugvallen op externe deskundigen.