Doelstelling

De doelstelling van de Hunzeborgh is het opvangen, verzorgen, begeleiden en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar.  Opvang die verantwoord, prettig en vertrouwd is en door kinderen, ouders en medewerkers ook als zodanig ervaren wordt.

We willen een belevings- en ervaringswereld creëren, waarin enerzijds ruimte wordt gegeven aan de eigenheid van elk kind, anderzijds aandacht is voor het samen leven en spelen op een wijze waarin elk kind zich prettig voelt en zich optimaal kan ontplooien.

Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met de ouders, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaar.