Groepen

Het kinderdagverblijf heeft twee groepen met maximaal 12 kinderen per groep, in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Er is bewust gekozen voor een verticale groepsopbouw, omdat:

  • Kinderen uit een gezin bij elkaar in de zelfde groep kunnen worden geplaatst.
  • Kinderen en ouders niet te maken hebben met groepswisseling en daardoor een betere band kunnen opbouwen met leidsters, andere kinderen en ouders.
  • Een kind zich kan aansluiten bij die leeftijd waar het qua ontwikkeling aan toe is.
  • De hiërarchie in de groep door het leeftijdsverschil duidelijker is. Kinderen hoeven minder tegen elkaar op te boksen en er is minder rivaliteit. Daardoor zijn er minder conflicten.
  • Leiding meer kijkt naar het kind als individu en het niet voortdurend vergelijkt met leeftijdgenootjes. Daardoor wordt er meer uitgegaan van de behoeften van ieder individueel kind.

Elk kind wordt geplaatst in de eigen groep met vaste groepsleiding.  Op rustige momenten van de dag verblijven kinderen in hun eigen groepsruimte.  Hier wordt dan onder anderen samen gegeten, voorgelezen, gespeeld en geslapen.  Op de overige uren van de dag kunnen kinderen, als zij dat willen, spelen in de andere groepsruimte of in de centrale speelhal.  Hierdoor krijgen de kinderen meer bewegings- en speelruimte.