Visie

Open deuren

Om de ontwikkeling van kinderen extra te stimuleren, willen we een grotere keuzevrijheid, meer interactiemogelijkheden en veel uitdaging bieden. Daarom hebben we gekozen voor een ‘open deuren’ aanpak. Een aantal uren ‘s morgens en ‘s middags staan de deuren van de groepsruimten open; daarmee wordt de kinderen de gelegenheid geboden zelf te bepalen waar ze gaan spelen.

Het ene kind zal het hele kinderdagverblijf gebruiken en het andere zal wat meer de veiligheid van de basisgroep en de eigen leidster zoeken. De leiding is verantwoordelijk voor alle kinderen die op dat moment in haar groep spelen, dus ook voor de kinderen uit de andere andere groep. Doordat het een relatief klein kinderdagverblijf is, blijft een goed overzicht mogelijk.

De deuren van de twee groepsruimten komen uit op de centrale speelhal. Kinderen kunnen hier fietsen, rennen, klimmen, glijden, met water en zand spelen. De groepsruimten zijn te vergelijken met huiskamers. De kinderen zijn daar tijdens de rustmomenten van de dag: fruit eten in de kring, samen brood eten, slapen enzovoort; de deuren zijn dan dicht. Deze pauzes in de eigen groep hebben kinderen nodig om alles even te verwerken.