Een goed contact

Wij vinden het belangrijk, dat er een goede communicatie is over de opvang van uw kind(eren). Niet alleen bij het halen en brengen van het kind heeft u de mogelijkheid om met de groepsleiding te spreken, ook kan er altijd een extra afspraak gemaakt worden. Daarnaast hebben kinderen tot 1 jaar een informatiemap waarin opmerkingen en bijzonderheden worden vastgelegd en uitgewisseld.

Met regelmaat zal een nieuwsbrief worden uitgebracht om u van actuele informatie te voorzien. Deze nieuwsbrief is in digitale vorm per e-mail te ontvangen.

En bij de oudercommissie, ten slotte, vindt u een gewillig oor voor suggesties en opmerkingen over het kinderdagverblijf.

Dit alles met als doel: het kinderdagverblijf een verantwoorde, prettige en vertrouwde omgeving te laten zijn voor kinderen, ouders en medewerkers.