Uitgangspunten

We willen een belevings- en ervaringswereld creƫren, waarin enerzijds ruimte wordt gegeven aan de eigenheid van elk kind, anderzijds aandacht is voor het samen leven en spelen op een wijze waarin elk kind zich prettig voelt en zich optimaal kan ontplooien.

Om dit te kunnen realiseren werken we met:

  • deskundige begeleiding.
  • een verantwoord pedagogisch beleids- en werkplan.
  • gevarieerd aanbod van spelactiviteiten en speel- en ontwikkelingsmaterialen.
  • extra speelruimte
  • ouderparticipatie
  • duidelijke richtlijnen t.a.v. veiligheid en hygiene.

Liefde voor kinderen berust op een relatie, die van de kant van de begeleiders wordt gekenmerkt door geven en……weer geven, ook al blijft een reactie van het kind uit. Daarbij komen nog: wederzijds vertrouwen, respect en eerlijkheid, duidelijkheid, opgewekt zijn, geduld hebben en beschikbaar zijn voor de kinderen.